Primăria Comunei Giulvăz

județul Timiș

ANUNŢ

 

Primăria comunei Giulvăz,  cu sediul în localitatea Giulvăz, nr. 172B, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: şofer tractor rutier – utilaj greu, cu ½ normă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 

Concursul se va desfăşura la sediul institutiei astfel:  

- Proba scrisă în data de 25.03.2022  ora 10,30 ,

- Proba interviu în data de 28.03.2022,  ora 10,30

 

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: generale

- vechime: minim 10 ani

- permis de conducere categoria B

- calificare cu diplomă: mecanic utilaj terasier

- stare de sănătate corespunzătoare

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii

- candidatul sa nu fie inscris in cazierul judiciar .

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul primăriei comunei Giulvăz 

 

Relaţii suplimentare la sediul: primăriei comunei Giulvăz , persoană de contact: Iancu Mina – Raluca, telefon 0256/416201,  fax 0256/416543