Primăria Giulvăz

județul Timiș

Conducere
Primar:
Cristeti Florentin
Viceprimar:
Milosev Slageana Corina
Secretar general UAT
Secretar:
Iancu Mina Raluca
Contabilitate
Inspector superior:
Cristeti Liliana
Inspector superior:
Baidoc Maria
Plati
Casier:
Vintilescu Ana
Agricol
Referent asistent:
Cobrac Ioana
Compartimentul de Asistenta Sociala
Inspector superior:
Criste Gavril
Inspector debutant:
Iuga Dumitru Nicodin
Achizitii publice
Inspector debutant:
Radu Manuela Izabela
Gospodarie comunala
Guard:
Nemes Lia
Muncitor calificat:
Barbu Alexandru
Muncitor necalificat:
Jurca Ion
Muncitor calificat:
Cădărean Vasile
Urbanism
Inspector asistent:
Cuteanu Cristian
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Inspector:
Vasiloniu Gheorghe