Primăria Comunei Giulvăz

județul TimișSecretar general UAT
Secretar general:
Bakos Ramona Nicoleta
Contabilitate
Inspector superior:
Cristeți Liliana
Inpector principal:
Țibu Daniela Stefania
Plati
Casier:
Vintilescu Ana
Agricol
Referent debutant:
Pistol Ioana Cristina
Compartimentul de Asistenta Sociala
Inspector debutant:
Țînțaș Alexandra
Achizitii publice
Consilier:
Radu Manuela Izabela
Gospodarie comunala
Muncitor calificat:
Barbu Alexandru
Muncitor necalificat:
Jurca Ion
Muncitor calificat:
Cădărean Vasile
Guard:
Cătău Ionela
Sofer:
Buțu Iancu Ioniță
Urbanism
Inspector asistent:
Cobrac Ioana
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Sef Serviciu SVSU:
Pistol Adrian Cristian
Stare Civilă
Inspector debutant:
Degianschi Alina