Primăria Comunei Giulvăz

județul Timiș

ANUNŢ

 

Primăria comunei Giulvăz,  cu sediul în localitatea Giulvăz, nr. 172B, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: guard (femeie de servici), cu ½ normă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 

Concursul se va desfăşura la sediul institutiei astfel:  

- Proba scrisă în data de 25.03.2022  ora 09,00 ,

- Proba interviu în data de 28.03.2022,  ora 09,00

 

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: generale

- vechime: debutant

- stare de sănătate corespunzătoare

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii

- candidatul sa nu fie inscris in cazierul judiciar

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul primăriei comunei Giulvăz 

 

Relaţii suplimentare la sediul: primăriei comunei Giulvăz , persoană de contact: Iancu Mina – Raluca, telefon 0256/416201  fax 0256/416543