Primăria Comunei Giulvăz

județul TimișLUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE IN COMUNA GIULVAZ, JUDETUL TIMIS, IN ANUL 2009

 

Nr.crt.

Denumire investitie

1

Studiu de fezabilitate pentru construire scoala cu clasele I-IV in localitatea Ivanda

2

Racordare la retea apa a scolii cu clasele I-IV din localitatea Giulvaz

3

Montare instalatie termica la scoala cu clasele I-IV din localitatea Giulvaz

4

Studiu de fezabilitate pentru scoala cu clasele I-IV din localitatea Rudna

5

Studio de fezabilitate pentru pentru construire si reabilitare gradinite in localitatile Crai Nou si Ivanda

6

Reabilitare (imprejmuire) scoala cu clasele I-VIII din localitatea Giulvaz

7

Reabilitare instalatie electrica la scoala cu clasele I-IV din localitatea Giulvaz

8

Reparatii interioare la Caminul Cultural din localitatea Giulvaz

9

Executie fosa ecologica la sala de sport din localitatea Giulvaz

10

Executie foraj alimentare cu apa in localitatea Rudna

11

Executie foraj alimentare cu apa la sala de sport din localitatea Giulvaz

12

Reactualizare si completare Plan Urbanistic General

13

Studiu de fezabilitate pentru amenajare parc in localitatea Crai Nou

14

Proiect tehnic alimentare cu apa in localitatea Crai Nou

15

Lucrari de conservare gropi de gunoi pe raza comunei Giulvaz (inchidere)

16

Proiectare reabilitare drumuri si strazi

17

Proiectare construire si reabilitare trotuare in comuna Giulvaz

 

 

 

 

 

 

LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE IN COMUNA GIULVAZ, JUDETUL TIMIS, IN ANUL 2010

Nr.crt.

Denumire investitie

1

Realizare platforma betonata la scoala cu clasele I-IV Giulvaz

2

Magazie scoala cu clasele I-IV Giulvaz

3

Instalatie incalzire centrala la scoala cu clasele V-VIII Giulvaz

4

Instalatie incalzire centrala la scoala cu clasele I-VIII Crai Nou

5

Imprejmuire scoala cu clasele I-VIII Crai Nou

6

Dotare parc pentru copii la gradinita Giulvaz

7

Reabilitare trotuare in localitatile Rudna si Crai Nou

8

Reabilitare drum comunal

 

 

LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE SAU IN CURS DE FINALIZARE IN COMUNA GIULVAZ, JUDETUL TIMIS, IN ANUL 2011

 

Nr.crt.

Denumire investitie

1

Reparatii interioare la scoala cu clasele I-VIII Crai Nou

2

Incalzire centrala la gradinita Giulvaz

3

Reparatii la Caminul Cultural din localitatea Giulvaz

4

Realizare platforme betonate la caminele culturale din localitatile Rudna si Ivanda

5

Elaborare Plan Urbanistic Zonal

6

Forare de fantani in comuna Giulvaz

7

Intabulare pasuni comunale

8

Modernizare strazi in localitatea Giulvaz

9

Construire si reabilitare trotuare in localitatile Giulvaz si Ivanda