Primăria Comunei Giulvăz

județul TimișIn anul 2004, Consiliul Local Giulvaz a beneficiat de o finantare prin programul SAPARD si s-a realizat proiectul "Amenajare drum comunal DC 192 Giulvaz-Crai-Nou" pe un tronson de 8,1 KM .Lucrarea a fost finalizata in anul 2004, drumul fiind dat in folosinta.